Friday, Jul 30, 2021
Jajabara Hit

ଅମୃତର ସନ୍ତାନ: ସୁନ୍ଦର କବିତା ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ପାଇଁ

RadioJajbara

ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଦଳିତ ନୁହେଁ ସର୍ବେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଦଳିତ କରି ଗଢି ନାହାନ୍ତି କାହାରିକୁ ଭଗବାନ । ବିଜ୍ଞାନ ବଳେ ଆଜି ପୃଥିବୀ ବଳୀୟାନ ନାହିଁ ଭେଦଭାବ ସଭିଏଁ ତ ସମାନ ସମୟର ଆହୁଲାରେ ଫେରି ଆସିଲାଣି ଶୁଭକ୍ଷଣ । ଧର୍ମୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ କୁସଂସ୍କାର ସ୍ଖଳନ ବୁଝିଲେଣି ସର୍ବେ କିଭଳି ଅକାରଣ ଜାତି-ଧର୍ମ-ବୈଷମ୍ୟର ସତ୍ୟ ହେଲାଣି ଉନ୍ମୋଚନ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର […]

Subscribe US Now